Vi står inför en fortsatt osäker höst, med risk för hög sjukfrånvaro, lokalbrist och ettsmittläge i samhället som kan förändras och påverka hur skolorna kan bedriva sinundervisning. Att ha beredskap och planera för olika tänkbara scenarier är viktigt både långsiktigt och kortsiktigt. Digitala verktyg spelar en central roll, både i hur de kan stötta i Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”