Konferensen “Skola Hemma” – Se den i efterhand

Torsdag 7 maj arrangerade Skola Hemma en heldagskonferens på distans, med talare fysiskt på plats i lokalen i Stockholm men också på länk från hela landet. Distansundervisning har för många blivit verklighet, främst på gymnasie, högskola och universitet men även grundskolor har stött på stora utmaningar. Utmaningar som handlar om ny teknik och digitalisering men också de mycket viktiga sociala aspekterna som att känna tillhörighet, att gå igenom sorg och tacklas med sociala utmaningar, koncentrationssvårigheter och ofta enformiga, långa dagar hemma. En del elever blommar ut och tar mer plats i det digitala rummet än i det fysiska klassrummet, men många upplever svårigheter med koncentration och motivation. Lärares vardag har också förändrats och många upplever stor stress och att det är svårt att nå fram till eleverna. Talarna under dagen var elever, lärare, rektorer, huvudmän och utbildningsminister Anna Ekström med fokus på flera komplexa problem kring hälsa, planering, betygsättning, studenten och mycket mer.

Programpunkterna finns nu tillgängliga som separata klipp hos UR Samtiden.
Hela konferensen finns tillgänglig här.

Huvudarrangörer för konferensen var UR och RISE.