“Om jag säger något blir det bara värre…”

Prinsparets stiftelse tog tillsammans med Teater Fryshuset och med medel från Postkodstiftelsen fram en teaterföreställning om ungas utsatthet på nätet.
P.g.a. pandemin kunde den nationella teaterturnén inte slutföras och har nu digitaliserats. Materialet lyfter autentiska berättelser om utsatthet på nätet och är uppdelat i temana näthat, mobbning, sexuella trakasserier, machokultur och rasism. 

Till varje tema finns ett tillhörande skolmaterial med elevfrågor och lärarhandledning. Här finns en tydlig koppling till styrdokumenten, de globala målen samt barnkonventionen. “Om jag säger något blir det bara värre…” ligger på den kostnadsfria skolplattform Lajka och är tillgängligt för alla som har ett intresse i frågan. Materialet vill hjälpa till att öka kunskap, väcka diskussion och bidra till positiva beteende- och attitydförändringar på kort och lång sikt. Allt för en tryggare nätvardag och att alla barn och unga ska få möjlighet att vara sig själva.