Lajka

Prinsparets stiftelse stödjer Skola Hemma

Vi välkomnar Prinsparets stiftelse som partner till samarbetet Skola Hemma. Stiftelsen bildades i samband med bröllopet mellan H.K.H Prins Carl Philip och H.K.H Prinsessan Sofia i juni 2015. Stiftelsens vision är att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva. Genom stiftelsens två verksamhetsområden, tryggare och schysstare internet samt ökad respekt och förståelse för alla med dyslexi, verkar stiftelsen för sin vision, bland annat genom Lajka, en gratisplattform om ungas hälsa på nätet med övningar, lektioner och material för hela grundskolan. Lajka bygger på läroplanen, skolans värdegrundsuppdrag, de globala målen samt barnkonventionen och syftar till att hjälpa skolan koordinera sitt arbete för en bättre näthälsa och fler samtal om nätvardagen. I de exceptionella tider vi befinner oss i nu med Covid-19 där den uppkopplade tiden ökar och tid i trygga rutiner och sammanhang minskar för många elever, är det extra viktigt att Sveriges skolor ges förutsättningar att systematiskt arbeta med värdegrundsfrågan och frågor som berör barns nätvardag.  
Läs gärna mer om stiftelsen här.