Skolforskningsinstitutet – ny partner till Skola Hemma

Skolforskningsinstitutet bidrar till skolahemma.se på två sätt. Dels är en av myndighetens informationsspecialister stöd till de bibliotekarier som arbetar med sökning efter relevant forskning inom ramen för projektet. Dels är två av myndighetens forskare rådgivare och stöd i den process som föregår att forskningsmaterial läggs upp på skolahemma.se. Det innebär inte att forskningsmaterialet genomgått den relevans- och kvalitetsgranskning som normalt görs på myndigheten vid framtagande av systematiska forskningsöversikter och andra forskningssammanställningar.