En fråga som återkommer ofta är de elever och barn som har särskilda behov och förutsättningar. UR Play har släppt ett program i serien Fatta Familjen som berör familjens roll och föräldrar som nu också får en annan roll att spela i skolgången för unga. Psykologen Bo Hejlskov Elvén och pedagogen Kenth Hedevåg talar med Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”