Skola hemma, 25 mars - Föräldrarna

UR om NPF och Corona ur familjeperspektivet

En fråga som återkommer ofta är de elever och barn som har särskilda behov och förutsättningar. UR Play har släppt ett program i serien Fatta Familjen som berör familjens roll och föräldrar som nu också får en annan roll att spela i skolgången för unga.

Psykologen Bo Hejlskov Elvén och pedagogen Kenth Hedevåg talar med Patti Hansen om ADHD, autism och barn som är hemma i samband med pandemin. Avsnittet finns på UR Play eller där poddar finns.