Gymnasiesärskolans rektorer har haft en besvärlig tid under vårens coronapandemi. Det har ibland varit svårt att få tydliga besked om vad som gäller, och de har ofta fått improvisera och pröva sig fram. Ingen vet ännu hur länge pandemin kommer pågå och det osäkra läget kommer att fortsätta. Därför är det angeläget att gymnasiesärskolan inte Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

UR Skola hemma – experterna idag: Hur har det gått för gymnasiesärskolan under en vår av snabba beslut, smittspridning och distansundervisning? Är gymnasiesärskolan rent av litet bortglömd? Och hur har det gått för eleverna när just deras gymnasieskolform hållits öppen? I studion Salim Al-Khamees, tredjeårselev på programmet för hälsa, vård och omsorg på Platengymnasiet i Motala samt Emma Rosengren, rektor Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

I slutet av februari presenterade regeringen en lagrådsremiss som föreslår att skollagen ändras så att den tillåter en utökad användning av fjärr- och distansundervisning. Omvärldssidan Spaningen tog nyligen upp lagrådsremissen, och pekade även på att både forskning och erfarenhet indikerar att fjärr- och distansundervisning kan ge en rad positiva effekter. Ett tungt vägande argument är att den kan öka Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”