Hur klarar det italienska skolsystemet att hantera utmaningarna under den nuvarande krissituationen? Finns det risk för att stora grupper av elever halkar efter? Vad görs för att ge stöd åt skolpersonalens och elevernas psykiska hälsa och välmående? Fortfarande distansundervisning – men inga likvärdiga förutsättningar Italien var det första landet i Europa som stängde ned hela Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”