Undervisning på distans – Lektionsstruktur

Erik Winerö, lärare på Lerums Gymnasieskola, i samtal med Carl Heath från RISE om Eriks tankar och tips på en enkel första bas för lektionsstruktur när man börjar undervisa på distans.

Samtligt stödmaterial från Skola Hemma finns här.

Samtal om lektionsstruktur vid undervisning på distans.