Malin Larsson och Matilda Dahlqvist, Hertingsskolan

Inblick i grundskolan: Hertingskolan tar första stegen mot distansundervisning

Efter att regeringen 17 mars rekommenderade att gymnasieskolor och högre utbildningar skulle stänga sina lokaler, har fjärr- och distansundervisning kommit igång över hela landet. Vad innebär det om även för- och grundskolan behöver stänga sina lokaler för eleverna? Hur kommer verksamheten att se ut då? På Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, har skolledning och lärare börjat förbereda sig.

Lärare, elever och vårdnadshavare förbereds

I tisdags arrangerades en studiedag för lärarna på Hertingsskolan. Skolledningen beslutade med kort varsel att lägga om programmet för att ge lärarna möjlighet att börja förbereda sig för en eventuell stängning av skolans lokaler.

Användningen av it och digitala medier är igång sedan tidigare på Hertingsskolan, och i några årskurser arbetar man även med Classroom. Det är en kostnadsfri tjänst från Google som underlättar för läraren att strukturera undervisningen och att hålla kontakten med sina elever. 

Malin Larsson och Matilda Dahlqvist, beskriver sig själva som två ganska digitala lärare, vana vid att använda Classroom. De gick igenom tjänsten med sina kollegor på studiedagen och spelade även in en instruktionsfilm till skolans elever, så att alla lär sig hur det fungerar.

Hertingsskolan såg till att Classroom installerades på elevernas ipads, så att lärarna redan under förra veckan kunde låta eleverna bekanta sig med tjänsten. “Nästa steg blir att förklara för vårdnadshavarna vad det här innebär,” säger Matilda Dahlqvist.

“De äldre barnen är förberedda på att vi kommer att använda Classroom om skolan stänger. Många av eleverna är redan vana vid att vi lägger in arbetsuppgifter i Classroom, som de sedan ska arbeta med på egen hand i läroböcker och skrivhäften.”

“Kanske kommer vi även att använda Hangouts Meet, som är Googles tjänst för videokonferenser över nätet. Det kan vara bra att vi har möjlighet att se varandra och att kommunicera direkt, om det behövs.” 

Nu är de första förberedelserna genomförda. “Resten får hanteras efterhand,” konstaterar Malin Larsson. “Än så länge har vi inte arbetat särskilt mycket med digitala läromedel, utan vi använder fortfarande främst tryckt material i undervisningen. Det kan hända att vi inte hinner förbereda allt riktigt som vi har tänkt oss, om skolan snabbt behöver stänga. Då är det möjligt att föräldrarna måste komma hit och hämta sina barns läroböcker och skrivhäften, så att de kan fortsätta arbeta med dem därhemma.”

Allt kan inte göras digitalt

Det är viktigt att skicka med eleverna annat material. Allt kan inte göras digitalt och det gäller särskilt för de praktiska och estetiska ämnena. Det kan till exempel handla om att ta fram varsitt set med färgpennor som eleverna kan använda när de gör uppgifter i bildämnet hemma. Slöjdlärarna på Hertingsskolan har också börjat fundera på hur de ska göra för att få sin undervisning att fungera när eleverna inte kan vara i skolan. 

Den teoretiska delen av slöjdämnet kan eleverna arbeta med hemma på egen hand, utan större problem. Just nu hjälper lärarna varandra att ta fram anvisningar för hur eleverna även kan arbeta med de praktiska delarna av textil- och träslöjd, med hjälp av sådant som de har tillgång till hemma. Här har de stor hjälp av olika Facebook-grupper, där lärare över hela landet hjälper varandra med praktiska tips och råd.

Följ schemat och skapa en tydlig struktur

“Även lärare som undervisar i teoretiska ämnen kan få värdefull hjälp av det utvidgade kollegiet, både på Instagram och Facebook,” påpekar Matilda Dahlqvist. Inte minst är det viktigt med konkreta, praktiska tips på sådant som är viktigt att tänka på för att allt ska fungera.

“Det gäller till exempel att följa schemat och att ge eleverna en tydlig struktur som de känner igen. Annars är det lätt att de tappar koncentration och motivation. Med Google Classroom blir det enklare att hantera, men det hade också fungerat om vi enbart hade haft tillgång till mail. Då hade vi fått skicka tydliga dags- och veckoplaneringar den vägen istället.”

“Eftersom det inte har fattats något beslut om att grundskolan ska bedriva undervisningen på distans, finns det inte heller direktiv om vad som gäller,” säger Malin Larsson. “Det är inte omöjligt att eleverna till exempel kan komma till skolan och få hjälp och stöd om det behövs.”

“Vi har redan några elever som är hemma från skolan. Därför har vi skapat ett rum i Classroom som heter ‘Hemstudier’. Där lägger vi in allt material som vi arbetar med i skolan, så att de som är hemma kan följa med i samma takt. Det har varit en bra träning för oss. Vi har till exempel lärt oss att det är viktigt att skriva tydliga instruktioner för att allt verkligen ska fungera.”

Lös problemen tillsammans

En eventuell övergång till distansundervisning i grundskolan kommer förstås inte att bli helt problemfri. Det finns en hel del som det är viktigt att tänka på. 

Elever med funktionsnedsättning och elever med svenska som andraspråk måste till exempel få den hjälp de behöver för att klara av vardagen. För dem är ordning och struktur extra viktigt. Här måste vi nog tänka till ordentligt och prova oss fram för att hitta lösningar som kan fungera, anpassade efter förutsättningar och behov.

Just nu står lärarna på Hertingsskolan och deras kollegor runt om i landet inför en utmaning av en art som de aldrig har stött på förut. Det finns helt enkelt inga färdiga lösningar att sätta in. “Därför gäller det att alla hjälps åt att hitta sätt att lösa de problem som dyker upp,” betonar Malin Larsson och Matilda Dahlqvist.

“Alla lärare är inte lika vana vid att arbeta digitalt, så här är det kollegiala stödet avgörande. Vi vet att allt inte kommer att fungera perfekt direkt och tekniken kommer antagligen att krångla ibland. Men vi kommer att vara tillgängliga för eleverna och vi ska göra vårt bästa för att ge dem en så bra undervisning som möjligt.”