Diskussionsfrågor om pandemin för elever på gymnasiet

Barn och unga drabbas av lindrigare symptom vid covid-19 än vuxna och Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre distansundervisning för gymnasieskolan. Men alla – även barn och unga – bör följa rekommendationerna för att minska smittspridningen. Har dina elever koll på dem?

Skolverket har publicerat material för att diskutera detta med eleverna, ta del av det här.