Erika Blomberg

Distansundervisning på sfi – utmaningar och möjligheter

Vanliga brev,  sms, mail och en chattapp fungerar som hjälpmedel när sfi måste bedrivas på distans för att minska spridningen av coronaviruset. Erika Blomberg, som sedan flera år tillbaka arbetar med sfi studieväg 1 på Vuxnas lärande i Karlskoga kommun, summerar hur det har gått så här långt. 

Det finns många sätt att hantera logistiken och att hålla kontakten

Alla elever på Karlskogas kommunala sfi-utbildning har tillgång till en lärplattform, men eftersom Erika Blombergs klass på sfi studieväg 1, kurs C är ganska ny, har hon inte hunnit introducera den för dem än. De flesta har inte heller någon större vana av att använda datorer. Därför använder hon och hennes elever andra sätt att hantera logistiken och för att hålla kontakten.

Hon spelar in filmer på sin egen Youtube-kanal med instruktioner om vad eleverna ska arbeta med och vad uppgifterna går ut på. Kommunikationen sker framför allt med sms, men mail och en chattapp används också. En gång i veckan skickar hon dessutom ett vanligt brev till eleverna med uppgifter som de ska lösa.  

“Jag tycker att det går väldigt bra att arbeta så här. Några fotograferar sina papper när de är klarar med uppgifterna, och skickar dem sedan med sms eller mail. De senaste dagarna har flera börjat använda chattappen. Det tycker jag är en smidigare och bättre lösning. Då kan jag även spela in en muntlig kommentar och ge återkoppling på det sättet.”

Instruktioner på film öppnar för flippad undervisning

Erika Blomberg har ännu inte frågat sina elever vad de tycker om distansundervisningen, men upplever att de är positiva och engagerade och att deras arbete flyter på. Några elever har svårt att organisera sina studier och behöver därför mer hjälp och stöd. Om det finns behov, går det även att ha en enskild genomgång på skolan. 

“Om jag ska förklara ett moment, är det mer effektivt om jag spelar in en film och lägger den på Youtube. Det är enkelt att skicka länken med sms och eleverna kan se på den så många gånger som de behöver. När allt är som vanligt igen, tänker jag använda mig mer av flippad undervisning. Om eleverna ser genomgångarna hemma, kan jag använda lektionerna till att arbeta mer fokuserat med varje elev istället för att hålla föreläsning halva tiden.”

Svårare att utveckla den kommunikativa förmågan

Just nu arbetar eleverna med att lära sig nya ord, lyssna på dialoger och träna muntlig och skriftlig kommunikation. Samtidigt vävs de grammatiska inslagen in. När klassen inte längre kan träffas rent fysiskt, blir det svårare att utveckla den kommunikativa förmågan. Annars fungerar det bra.

“Jag har en elev som är färdig med allt i kursen utom muntlig kommunikation. Antagligen kommer jag att lösa det genom att ge uppgifter av mig som antingen kan spela in i chattappen eller redovisa i ett telefonsamtal med mig.”

Examinationen måste ske i skolans lokaler

Erika Blomberg tror att hennes sätt att arbeta med eleverna kommer att fungera även om de inte kan träffas i skolan på ett tag. Eleverna tycker att det är jobbigt att vara hemma, men de är igång och gör vad de ska. En viktig begränsning är förstås att det är svårt att veta om en elev har gjort uppgiften själv eller om den har gjorts av någon annan. Hennes elever är väldigt intresserade av att lära sig svenska, men har en begränsad studievana och förstår inte alltid hur de ska göra för att lära sig.

“Mina elever är väldigt intresserade av att lära sig svenska, men har en begränsad studievana och förstår inte alltid hur de ska göra för att lära sig. Därför kan vi inte göra examinationen på distans. Den måste ske här, så att jag säkert vet att de själva löser uppgifterna.”

Digitaliseringen har kommit igång ordentligt

Innan Vuxnas lärande i Karlskoga tvingades stänga sina lokaler på grund av risken för virusspridning, gick det ganska trögt med digitaliseringen. Nu har den börjat ta ordentlig fart, säger Erika Blomberg.

“Vi har lärt oss mycket i kollegiet på den här korta tiden. Många har tyckt att det är besvärligt, men nu när vi faktiskt måste, så tar alla verkligen tag i det. Nu hittar vi många nya sätt att arbeta och vi kommer att vara riktigt igång med digitaliseringen när allt blir som vanligt igen. Enda problemet är egentligen bristen på socialt umgänge med andra lärare, men vi försöker ordna det genom att hålla en videokonferens där vi fikar tillsammans varje förmiddag!”