Kvinna står framför flera bokhyllor fyllda med böcker

Kan digitala medier underlätta elevers gymnasieval?

Inför gymnasievalet brukar huvudmän och skolor delta i mässor och anordna öppet hus för att presentera sina utbildningar. Fysiska möten, elevröster och en inblick i gymnasieskolans vardag är viktiga delar av arbetet med att hjälpa grundskoleeleverna att välja rätt. Vilka alternativ finns under coronapandemin, när de fysiska kontakterna måste begränsas för att hindra smittspridningen? Rör det sig enbart om nödlösningar eller öppnar det även för nya sätt att arbeta i den ordinarie verksamheten?

Niorna använder digitala medier för att informera åttorna

I Skellefteå kommun brukar förberedelserna inför gymnasievalet inledas redan under vårterminen i årskurs 8. I april åker eleverna på skoltid till de gymnasieskolor som finns i kommunen och få en första introduktion till valmöjligheterna. Det handlar om mässliknande arrangemang, där gymnasieelever, med stöd av sina lärare, presenterar de program de studerar på och berättar om sin vardag. 

I våras ställdes besöken in. Sannolikt kommer det inte heller att bli några besök under den kommande våren. Ett sätt att hantera detta är att låta niorna fördjupa sig gruppvis i olika gymnasieprogram och ta fram informationsmaterial som de ska presentera digitalt för åttorna strax före jullovet, säger Nicklas Brorsson, rektor på Kanalskolan 6-9 i Skellefteå. De får själva en bättre inblick, samtidigt som de för kunskapen vidare.

“Praon har ställts in, så vi kör det här som ett projekt i entreprenöriellt lärande istället. Under besöken brukar det mest vara envägskommunikation, så vi kan lika gärna låta eleverna sköta det här på egen hand. Det ska bli spännande att se hur niorna använder digitala medier för att beskriva programmen!”

Filmer över nätet istället för öppet hus

Varje gymnasieskola i Skellefteå kommun brukar ha öppet hus en lördag under senhösten för att ge grundskoleeleverna en bättre bild av hur undervisningen går till. I år har har man beslutat att ställa in, för att minska smittrisken. De tre kommunala och de tre fristående gymnasieskolorna har istället gått samman kring en gemensam digital lösning, berättar Anna Burstedt, rektor på Baldergymnasiet och samordnare av projektet. 

“Gymnasieskolorna gör filmer där de presenterar sina utbildningar och försöker förmedla hur det är att vara elev på de olika programmen. Det viktiga är att få med elevernas tankar och upplevelser. Rena faktaupplysningar om ämnen och tillval är lätta att hitta, och det hjälper även studie- och yrkesvägledarna på grundskolan till med. Filmerna kommer att bli tillgängliga på webben samtidigt som den tryckta katalogen med information om gymnasievalet dimper ned i elevernas brevlådor.”

Niorna använder digitala medier för att informera åttorna

I Skellefteå kommun brukar förberedelserna inför gymnasievalet inledas redan under vårterminen i årskurs 8. I april åker eleverna på skoltid till de gymnasieskolor som finns i kommunen och få en första introduktion till valmöjligheterna. Det handlar om mässliknande arrangemang, där gymnasieelever, med stöd av sina lärare, presenterar de program de studerar på och berättar om sin vardag. 

I våras ställdes besöken in. Sannolikt kommer det inte heller att bli några besök under den kommande våren. Ett sätt att hantera detta är att låta niorna fördjupa sig gruppvis i olika gymnasieprogram och ta fram informationsmaterial som de ska presentera digitalt för åttorna strax före jullovet, säger Nicklas Brorsson, rektor på Kanalskolan 6-9 i Skellefteå. De får själva en bättre inblick, samtidigt som de för kunskapen vidare.

“Praon har ställts in, så vi kör det här som ett projekt i entreprenöriellt lärande istället. Under besöken brukar det mest vara envägskommunikation, så vi kan lika gärna låta eleverna sköta det här på egen hand. Det ska bli spännande att se hur niorna använder digitala medier för att beskriva programmen!”

Filmer över nätet istället för öppet hus

Varje gymnasieskola i Skellefteå kommun brukar ha öppet hus en lördag under senhösten för att ge grundskoleeleverna en bättre bild av hur undervisningen går till. I år har har man beslutat att ställa in, för att minska smittrisken. De tre kommunala och de tre fristående gymnasieskolorna har istället gått samman kring en gemensam digital lösning, berättar Anna Burstedt, rektor på Baldergymnasiet och samordnare av projektet. 

“Gymnasieskolorna gör filmer där de presenterar sina utbildningar och försöker förmedla hur det är att vara elev på de olika programmen. Det viktiga är att få med elevernas tankar och upplevelser. Rena faktaupplysningar om ämnen och tillval är lätta att hitta, och det hjälper även studie- och yrkesvägledarna på grundskolan till med. Filmerna kommer att bli tillgängliga på webben samtidigt som den tryckta katalogen med information om gymnasievalet dimper ned i elevernas brevlådor.”

Samverkan och digitala lösningar i Halmstad

Erica Eklöf arbetar som kvalitetsstödjare på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Efter sommaren blev det tydligt att det fanns ett växande behov av att samverka kring informationen om gymnasievalet. 

Erica Eklöf arbetar som kvalitetsstödjare på barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun

“Studie- och yrkesvägledare hörde av sig och undrade hur det skulle bli med gymnasiemässor och öppet hus. Under våren hade vi i barn- och ungdomsförvaltningens krisstab använt RISE scenariomatris i planeringsarbetet. Jag började fundera på vad vi kunde göra utifrån rådande förutsättningar och myndighetsrekommendationer. Det viktigaste vore att se till att alla elever får den information de behöver. “ 

Det finns fem fristående gymnasieskolor i Halmstads kommun, och fyra av dem ingår i samma koncern. De har gått samman och tagit fram en gemensam plan. De tre kommunala gymnasieskolorna har lagt en grund tillsammans och naturbruksskolan Munkagårdsgymnasiet, som drivs av Region Halland, har också tagit fram en corona-anpassad lösning.

“Alla gymnasieskolor planerar för att genomföra någon form av öppet hus i sina lokaler, men de kompletterar även med information på nätet. Dels spelar de in filmer där de presenterar sina utbildningar, men de använder också frågelådor på nätet, chatt, och så vidare. Det blir inte likadant som vanligt, men vi hoppas att det blir minst lika bra.” 

De fem fristående gymnasieskolorna erbjuder sig också att komma till grundskolorna och berätta om sina program, tillägger Erica Eklöf. 

“Det är positivt att eleverna kan bekanta sig med gymnasieskolorna och ställa frågor i en miljö som de är vana vid och känner sig trygga i. Studie- och yrkesvägledarna kan se att det innebär en del utmaningar att gymnasieskolorna väljer att göra på olika sätt, samtidigt är det viktigaste att våra elever får tillgång till likvärdig information, även om den inte ges likadant. De kommunala skolorna har valt att göra andra val och prioriteringar.”

Filmer och sociala medier ökar transparensen och tillgängligheten

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor i Stockholm brukar visa upp sina fyra gymnasieskolor och sina utbildningar såväl på senhösten som under vårens omvalsperiod. Det brukar både vara dragningar på kvällen och visningar på dagtid, där grundskoleelever, likt en fluga på väggen, kan följa med i undervisningen. 

Under våren blev det uppenbart att det här inte fungerar just nu på grund av smittorisken. Därför bestämde man sig istället för att satsa på filmer, som, i möjligaste mån, låter eleverna känna av atmosfären på skolorna, säger Richard Wahlström, kommunikatör och projektkoordinator på Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor.

Richard Wahlström, kommunikatör och projektkoordinator på Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

“Vi tog hjälp av ett fullservicebolag för digital medieproduktion och använde deras studio för att spela in filmer där varje skola med rektor, elever och lärare presenterar verksamheten med sina program och sina lokaler. De elever som intervjuas i filmerna har själva varit med om att formulera frågorna. Det rör sig om frågor som de själva skulle ha velat få svar på när de gjorde sina gymnasieval. Varje film innehåller också en digital rundvandring, där vi visar upp och eleverna berättar om entrén, klassrummen, korridorerna, matsalen, och så vidare,

så att elever kan se i vilka lokaler de potentiellt ska spendera sin gymnasietid.” 

Tanken med filmerna är att de ska vara korta, avskalade och kännas som ett informellt samtal. Den interaktiva delen av ett verkligt besök, där eleverna kan räcka upp handen och fråga, går man förstås miste om. Men det kan man till viss del lösa med digitala medier, påpekar Richard Wahlström.  

“Hashtaggen #WeAreVRskolor används av alla våra skolor. Det gör att det är enkelt att på Instagram följa vad som händer i verksamheten, som vi också nämner i filmerna. Många klasser och elevföreningar har dessutom egna Instagram-konton. Som organisation finns vi även på Twitter, Facebook och Linkedin, och våra sociala medier är kanaler där vi kan och vill interagera med nyfikna elever och vårdnadshavare. Våra fysiska öppna hus ligger nere åtminstone året ut, men tack vare internet och sociala medier kan vi ändå vara transparenta och visa verksamheten

i andra forum. ”

Öppet hus med restriktioner i Västervik

På Västerviks gymnasium funderade man länge på att ersätta det öppna huset med filmer, men till slut bestämde man sig för att köra nästan som vanligt, berättar Charlotte Dunger-Fransson, antagningssekreterare i Västerviks kommun. Arrangemanget var välbesökt och alla var nöjda.

Charlotte Dunger-Fransson, antagningssekreterare i Västerviks kommun

“Under det öppna huset följde vi samma regler som gäller i resten av samhället. För att få komma, var det nödvändigt att vara fullt frisk och alla var tvungna att hålla minst 1.5 meters avstånd till varandra. Vi hade också placerat ut flaskor med handsprit runt om i skolan, så att det skulle vara enkelt att hålla händerna rena. De större gymnasieprogrammen körde presentationer i aulan och ett par andra större lokaler, och yrkesprogrammen hade drop-in. En stängd kafeteria och en medföljande vårdnadshavare per elev var egentligen enda skillnaden mot hur det brukar vara.”

Film som alternativ till fysiska skolbesök

Varje år brukar Charlotte Dunger-Fransson besöka kommunens grundskolor och visa eleverna hur de använder kommunens administrativa system när de gör sina gymnasieval. I år har man istället bestämt att spela in en film och lägga ut den på kommunens webb. På grund av restriktionerna, hade man annars varit tvungen att göra många presentationer för mindre elevgrupper.  Det skulle ha blivit alldeles för stressigt och besvärligt, påpekar Charlotte Dunger-Fransson.

“En digital lösning är mycket smidigare. Fördelen är att eleverna kan få genomgången när de behöver den, och de kan också se den flera gånger om de vill det. Nackdelen är förstås att jag inte får träffa eleverna ansikte mot ansikte, men nu är det ju som det är.”

Alla elever kan nås av informationen

En tydlig fördel med att använda filmer på nätet för att informera inför gymnasievalet, är att alla elever kan nås, även de som är frånvarande från skolan, säger Gunilla Stenström, studie- och yrkesvägledare på Bureskolan i Skellefteå. 

“En annan tydlig poäng är att det rör sig om filmer som är inspelade här och nu, i skolornas egna lokaler. När jag tidigare har informerat om de nationella programmen, har jag använt Skolverkets filmer. Med de här filmerna blir det mer autentiskt, mer på riktigt. I filmerna medverkar elever från Skellefteå som berättar om sin skoldag ur sitt eget perspektiv. Det är jättebra och jag är säker på att det här kan bli ett bra arbetsverktyg framöver när vi informerar om gymnasievalet.”

De praktiska programmen filmar i sina lokaler för att visa hur det ser ut i verkligheten. Naturbruksgymnasiet i Burträsk använder drönare för att filma när eleverna arbetar med skogsmaskinerna. Alla anstränger sig för att få levande bilder, säger Anna Burstedt.

“Jag vill gärna att vi använder den här typen av information mer framöver. Det digitala kan fungera som ett bra komplement. Skellefteå är en väldigt vidsträckt kommun och en del elever bor ganska långt ifrån gymnasieskolorna. Alla väljer inte heller att gå på öppet hus, så filmerna ger en alternativ möjlighet. Men jag hoppas ändå att vi kan återgå till att hålla öppet hus som vanligt när pandemin är över. Det är något visst med det fysiska mötet som inte kan ersättas.”

Ökad tillgång till information kan ge mer genomtänkta val

En viktig fördel med inspelade filmer är att eleverna kan ta del av presentationerna flera gånger. De kan jämföra och reflektera. Den ökade tillgången till presentationer av skolor och program kan också leda till att man upptäcker en utbildning som man annars kanske inte hade känt till eller valt att besöka, säger Erica Eklöf. 

“Jag tror att det här kan leda till att många elever blir säkrare på sina val. De får också tillgång till information som de kan ha nytta av när de pratar med sin studie- och yrkesvägledare. Frågelådan och chattfunktionen på webben gör det också lättare för eleverna att ställa de frågor som de har. Erfarenheterna från coronapandemin kan nog leda till att vi blir bättre på att tillgängliggöra information och att kommunicera med eleverna på deras egna villkor.” 

Skolornas verksamhet går att följa löpande i sociala medier

På Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor hoppas man snart kunna återgå till sin vanliga öppet hus-verksamhet, men det är inte omöjligt att det digitala alternativet också finns kvar, säger Richard Wahlström. Det råder ingen tvekan om att det har fungerat och det har även ökat tillgängligheten.
“Eftersom det finns ett stort intresse för vad som händer på Viktor Rydbergs skolor vill vi gärna visa upp vår verksamhet och låta alla intresserade se vad vi gör. Det kan man såklart också göra på andra sätt än genom öppet hus och fysiska besök. Den som besöker vår hemsida eller följer oss på våra sociala medier, får en ganska bra bild av vad vi gör och hur vardagen ser ut på våra skolor och de olika programmen. Vi jobbar för att verksamheten ska vara så transparent som möjlig och i längden kanske det innebär att man egentligen inte ens behöver komma på ett traditionellt öppet hus. Verksamheten ska gå att ta del av i olika forum hela tiden.”