Skolstudion, ny programserie på UR Play

Våren 2020 blev omtumlande för såväl lärarkåren som eleverna. När delar av undervisningen på kort tid flyttade från fysiska klassrum till internet, ställdes många lärare inför stora omställningar. Nu kommer en ny serie om digitaliseringens möjligheter och fallgropar, för den lärare som behöver stöd i den snabba förändringen. I UR:s Skolstudion blandas konkreta tips med aktuell forskning. Serien har premiär på UR Play 12 november och under hela hösten publiceras två nya avsnitt i veckan.  

Vilka möjligheter och risker finns det med AI i skolan? Hur påverkas relationen mellan elev och lärare när de fysiska mötena upphör eller minskar? Att skriva för hand eller på dator, hur påverkar det lärandet? Och vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att läsa en digital bok istället för en fysisk?  

Det här är några av de frågor som lyfts i UR:s nya serie Skolstudion. Serien skastötta lärarna genom den pågående digitaliseringen, en förändring som varit på gång länge men som accelererats under coronapandemin. 

– I Skolstudion vill vi ge lärarna de mest relevanta experterna och omvärldsanalys kring den accelererande digitaliseringen i skolan som pågår just nu, säger Margaretha Eriksson, programchef på UR 

Programledaren Jenny Reichwald, själv lärare, guidar lärarna genom digital undervisning och teknikutmaningar, och ämnesdidaktiska samtal varvas med konkreta exempel. Programmet tar upp olika aspekter av hur digitaliseringen påverkar undervisningen och eleverna; både hur det ser ut idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden. Några av de experter, forskare och pedagoger som besöker Skolstudion och delar med sig av sin kunskap är hjärnforskaren Katarina Gospic, IKT-pedagogen Anders Renström, utbildningsminister Anna Ekström och psykologiprofessorn Idor Svensson.  

Serien går att se på UR Play med start 12 november. Under hela hösten publiceras två avsnitt i veckan med fokus på aktuella frågor och forskning inom digitaliseringen.  

Avsnitt:

Om digitaliseringens möjligheter och fallgropar i skolan.

Jenny Reichwald med gästerna Jalal Nouri, Jannie Jeppesen och Anders Enström.

I det först avsnittet i UR:s nya programserie Skolstudion diskuteras Artificiell Intelligens (AI), som har under den senaste åren gjort sitt intåg bland läromedel och hjälpverktyg för både lärare och elever. Allt mer data kan samlas in och analyseras. Kan skolan utnyttja detta för att utveckla betygssättning? Och hur implementeras AI i praktisk undervisning? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Jalal Nouri, forskare i teknikförstärkt lärande, Jannie Jeppesen, vd för Swedish Edtech Industry och Anders Enström, förstelärare 7-9.
Se avsnittet “AI i framtidens skola” här. 


Skolstudion – om digitaliseringens möjligheter och fallgropar i skolan.

Jenny Reichwald med gästerna Maria Rasmusson, Idor Svensson och Iman Ehsani.

Att vända blad har människan kunnat göra i tusentals år men hur påverkas vi av att läsa från en skärm i stället för ur en bok? Vad händer med läsförståelsen, vår hälsa och vår syn? Vilka verktyg behöver skolelever för att klara en digital textomställning? Och hur påverkas elever med dyslexi? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Maria Rasmusson, universitetslektor, Idor Svensson, professor i psykologi och Iman Ehsani som blev Årets lärare i Stockholm 2019.
Se avsnittet “Läsa på burk” här.


Är handskrivningen på utdöende? 

4 personer står med papper i händerna. På papperen står deras namn i handskrift.
Victoria Johansson, Jenny Reichwald, Hans Presto och Martin Johansson.

Hur anpassar vi skrivandet till en digital värld utan att förlora den taktila inlärningens fördelar? Och vilka är de långsiktiga konsekvenserna av minskad användning av finmotorik i händerna? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Victoria Johansson, universitetslektor i Lund, Hans Presto, bildlärare, och Martin Johansson, grundskolelärare och förstelärare.

Se avsnittet “Är handskrivningen på utdöende” här.


Ett digitaliserat idrottsämne

Fyra personer står bakom ett bord och tittar in i kameran.
Jenny Reichwald, Katarina Gospic, Eva Bida och Mikael Londos.

De flesta unga tillbringar mycket tid inomhus vid sina skärmar. Ännu mer i år eftersom många skolor bedrivit distansundervisning under pandemin. Hur viktigt är idrottsämnet i skolan för att kompensera för en stillasittande tillvaro? Och hur balanserar vi teori, praktik och digitalisering? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Eva Bida, lärare i idrott & hälsa och naturvetenskap, Katarina Gospic, hjärnforskare och fysiolog, och Mikael Londos, universitetslektor med inriktning på idrottsvetenskap.

Se avsnittet “Ett digitaliserat idrottsämne” här.


Pandemin tar ny sats – hur ska skolan orka?

Jenny Reichwald, Emma Frans, Jonas Monsén och Anna Ekström.
Jenny Reichwald, Emma Frans, Jonas Monsén och Anna Ekström.

I mitten av november 2020 är smittspridningen av covid-19 åter hög och lärare och rektorer varnar för en kommande kunskapsskuld. För att kunna ge eleverna fullvärdiga betyg undersöks olika digitala anpassningar. Hur ska man som lärare navigera i detta, idag och framöver? Och hur ska lärarna orka med att förhålla sig till den nya situationen? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Anna Ekström, utbildningsminister (S), Emma Frans, epidemiolog och Jonas Monsén, speciallärare.

Se avsnittet “Pandemin tar ny sats – hur ska skolan orka?” här.


Distansundervisning för hemmasittare- stjälper eller hjälper?

Jenny Reichwald med gästerna Emma Dahl, Axel Havelius, Annelie Karlsson och Idun.
Jenny Reichwald med gästerna Emma Dahl, Axel Havelius, Annelie Karlsson och Idun.

Vad kan det bero på att vissa elever blir hemmasittande? Har antalet elever som vägrar att gå i skolan ökat? Och vilka risker och fördelar kan finnas med att koppla distansundervisning till hemmasittande elever? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Emma Dahl, rektor, Axel Havelius, psykolog, Annelie Karlsson, specialpedagog och Idun, före detta hemmasittare.

Se avsnittet “Distansundervisning för hemmasittare – stjälper eller hjälper?” här.


Digitala lösningar och nya metoder under pandemin. Vad funkar bäst?

Jenny Reichwald, Einar Persson, Anna Åkerfeldt och Stig Gisslén.

Snart börjar vårterminen 2021, och med största sannolikhet kommer lärarna att behöva fortsätta använda sig av nya arbetssätt. Vad har fungerat bäst under det gångna året? Vilka tips och tricks kan man ta med sig för att skapa en så välfungerande skola som möjligt? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Einar Persson, tekniklärare på Tullinge Gymnasium, Anna Åkerfeldt forskare i digitalt lärande vid Stockholms universitet och Stig Gisslén, rektor vid Johan Skytteskolan.

Se avsnittet “Digitala lösningar och nya metoder under pandemin” här.


En gymnasietid präglad av pandemin – vad händer med avgångsklasserna?

Jenny Reichwald, Lasse Nyquist, Josefine Fälth och Maria Caryli.
Jenny Reichwald, Lasse Nyquist, Josefine Fälth och Maria Caryli.

För de gymnasieelever som börjat i trean höstterminen 2020 har nästan halva gymnasietiden präglats av pandemin. Vad görs för att se till att avgångseleverna får bästa möjliga förutsättningar? Riskerar de att få förlängd skolgång? Och hur tänker de själva kring sin framtid? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer, Lasse Nyquist studie- och yrkesvägledare vid Medborgarskolans gymnasium i Stockholm och Maria Caryli, sektionschef för utbildningssektionen, SKR.

Se avsnittet “En gymnasietid präglad av pandemin – vad händer med avgångsklasserna?” här.


21st Century Skills -vilken plats tar de i undervisningen?

4 personer står bakom ett bord och ler mot kameran
Jenny Reichwald, Jan Hylén, Karim Jebari och Christine Ripås

Begreppet “21st century skills” samlar de sociala och kognitiva förmågor som dagens elever anses behöva på arbetsmarknaden. Den moderna skolan förväntas tillgodose dessa behov. Hur rustas eleverna för det samhälle de kommer möta? Och är det alltid skolans ansvar? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Jan Hylén, digitaliseringsexpert, Karim Jebari, forskare och filosof, och Christine Ripås, rektor på Täby yrkesgymnasium.

Se avsnittet “21st Century Skills -vilken plats tar de i undervisningen?” här.


Framtidens skolbyggnad

Fyra personer bakom ett bord, ler mot kameran.
Jenny Reichwald, Frida Monsén, Christer Holger och Louise Lindqvist Sassene.

Klassrummet förändras i takt med att läroplan och pedagogik utvecklas. För att möta nya behov försöker skolorna skapa nya utrymmen för grupparbeten, digital teknik och tysta läshörnor. Och just nu sker mycket undervisning på distans, vilket ökar kraven på en bra arbetsmiljö i elevernas och lärarnas hem. Vilka behov är viktigast när nya skolbyggnader planeras? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Frida Monsén, forskare med inriktning digitala lärandemiljöer, Christer Holger, verksamhetsledare på Skapaskolan och Louise Lindqvist Sassene, arkitekt med inriktning på samhällsfastigheter.

Se avsnittet “Framtidens skolbyggnad” här.


God skrivförmåga – viktigt för alla?

4 kvinnor ståendes bakom ett bord.
Jenny Reichwald, Ewa Berg Nestlog, Malin Lundberg och Sara Lövestam.

Vi människor skriver som aldrig förr och absolut mest digitalt på sociala medier, i sms och i våra arbeten. Skrivandet förändras i takt med att digital teknik tar större plats i våra liv. Vissa använder flitigt emojier i stället för ord. Varför är skrivandet viktigt? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Ewa Berg Nestlog, docent i svenska med didaktisk inriktning, Malin Lundberg, svensklärare och Sara Lövestam, språkvetare.

Se avsnittet “God skrivförmåga – viktigt för alla?” här.


Praktisk-estetiska ämnen på distans

Jenny Reichwald, Niklas Nord, Ruhi Tyson, Eva Söderberg och Christian Tellin.

Våren 2020 kämpade många lärare med att flytta undervisningen från det fysiska klassrummet till det digitala. Men hur gör man när det krävs fysiskt material, speciella lokaler eller fysisk kontakt för att kunna lära ut? Är de praktiska och estetiska ämnena hotade i en digitaliserad skola eller har de snarare stärkt sin position? Jenny Reichwald diskuterar med gästerna Niklas Nord, IKT-strateg, Ruhi Tyson, lektor i pedagogik, Eva Söderberg, slöjdlärare och Christian Tellin, musiklärare.

Se avsnittet “Praktisk-estetiska ämnen på distans” här.