Ebba Kock, Så mår eleverna

Så mår eleverna – Resultat av enkät från Sveriges Elevkårer

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar. Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.  

Katarina Pietrzak, utbildningsstrateg på RISE och en av initativtagarna till Skola Hemma intervjuade Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer och Josef Milared, ordförande Svenska Skolläkarföreningen om elevernas situation och mående. Samtliga deltar och fortsätter diskutera frågan under konferensen Skola Hemma den 7 maj.

Den 17 mars 2020 beslutade regeringen att stänga alla gymnasieskolor i Sverige för att minska spridningen av covid-19. Skolorna uppmanades samtidigt att övergå till distansundervisning. En månad senare skickade Sveriges Elevkårer ut en enkät till alla sina medlemmar med frågor om hur de upplever att distansundervisningen fungerar.

37 % av respondenterna upplever att de saknar tillräcklig information kring vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen sker på distans och 44 % att de bara delvis fått tillräcklig information. Nästan en tredjedel av eleverna som svarat upplever att de inte får tillräckliga chanser att pröva sina kunskaper.

Ta del av enkäten och resultatet här.