Vi är flera som ställer oss frågor om hur utbildning efter Covid 19 kommer att se ut. Skola Hemma diskuterade detta under en konferens den 7 maj, nu belyses ämnet även med en internationell konferens, av lärare, för lärare. Konferensen sker online och är gratis för alla deltagare, lördag den 30 maj kl.14.00-19.00.Läs mer och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”