Elever sitter under en paviljong

Undervisa hela klassen utomhus med ett trådlöst guidesystem

Att undervisa i helklass utomhus kan vara ett bra komplement till distansundervisning under pandemin. Det kan även komplettera den vanliga klassrumsundervisningen när pandemin är över. På Schillerska gymnasiet i Göteborg har några lärare och deras klasser under en månad testat ett trådlöst guidesystem som möjliggör undervisning utanför klassrummets fyra väggar.

Svårare att behålla studiemotivationen när det invanda sammanhanget försvinner

Göteborgs stad hör till de skolhuvudmän som satsat mest konsekvent på undervisning över nätet under pandemin. Eleverna har inte haft någon normal skolvecka med undervisning i skolans lokaler sedan 17 mars förra året. Det har varit påfrestande för deras psykiska välmående, och för en del elever har motivationen och studieresultaten försämrats. 

Den stora svårigheten för många elever är att behålla studiemotivationen när det invanda sammanhanget och det normala sociala umgänget försvinner. Eleverna upplever att de får mindre gjort när de arbetar på egen hand, samtidigt som de känner att de får betydligt mer att göra. 

För lärarnas del var det uppenbart att det här problemet inte kan lösas med de tekniska lösningar som används i distansundervisningen. Det var dags att prova något helt annat, berättar Karin Berg, förstelärare i svenska och religion på Schillerska gymnasiet i Göteborg. 

“Vi ville hitta ett sätt att undervisa i helklass som kan ge samma sociala förutsättningar som när vi sitter i klassrummet. Det ska kännas som en riktig skoldag, och då räcker videokonferenssystemen inte till. Vi försökte hitta stora lokaler utanför skolan, eftersom klassrummen är alldeles för små för att vi ska kunna undervisa smittsäkert med drygt 30 elever. Backa Teater hjälpte oss att hitta en stor lokal, och de bidrog även med en del av kostnaden. Vi provade också att undervisa i tre stora kyrkor i centrala Göteborg. Båda lösningarna fungerade, men vi kände att vi vill göra ännu mer.”

Ett trådlöst guidesystem gör det möjligt att undervisa smittsäkert utomhus

Karin Berg och hennes kollegor började fundera på om de kanske kunde förlägga en del av undervisningen utomhus. Ett sätt skulle kunna vara att resa ett stort tält på skolgården, men här lägger byråkratin hinder i vägen. Göteborgs stad kräver bygglov, så den lösningen fick de hoppa över. Någon kom att tänka på att militären bedriver stora delar av sina utbildningar utomhus. De kan lika gärna vara i en skogsdunge som i en vanlig undervisningslokal. 

Den stora frågan var hur läraren kan göra sin röst hörd och fånga elevernas uppmärksamhet när hela klassen är utanför klassrummet. Lärare och elever kan inte stå alltför nära inpå varandra, eftersom undervisningen ska vara smittsäker. Här finns det tekniska lösningar som kan hjälpa till. Vid exempelvis stadsvandringar använder guide och åhörare ett trådlöst guidesystem som både gör det enkelt att föreläsa och att samtala. Det vore värt att prova, säger Karin Berg.

“RISE hjälpte oss att komma i kontakt med ett företag som erbjuder den här typen av lösningar.  De lät oss prova utan kostnad under en hel månad. Guidesystemet har en räckvidd på upp till femtio meter utomhus. Läraren har ett headset och en kombinerad sändare och mottagare. Eleverna har en hörsnäcka i ena örat och en kombinerad sändare och mottagare som även har en mikrofon. Läraren kan styra och reglera när eleverna kan prata, och det är förstås en väldigt bra funktion!”

En rad nya möjligheter visar sig

Utrustningen förvaras i en väska som rymmer en hel klassuppsättning och är enkel att bära med sig. Lärare och elever kan ge sig ut i samhället och bedriva undervisningen på någon lämplig plats. Där det finns tak och där det är tyst går det att hålla vanliga lektioner. Man kan förstås också använda utrustningen på gående fot och arrangera olika rundvandringar, påpekar Karin Berg.

“Jag och mina kollegor har provat några olika sätt att undervisa utomhus. Ibland har eleverna suttit ute med sina datorer och arbetat ungefär som vanligt, men det förutsätter att det är fint väder och att det finns ett öppet nät. Det finns också flera som har provat undervisande vandringar. En historielärare har till exempel vandrat med eleverna på de gator i Majorna där hungerupproret ägde rum 1917.”  

Efter en månads användning är det tydligt att den här typen av trådlösa guidesystem ger många intressanta möjligheter. Det går att kommunicera på ett enkelt sätt, samtidigt som man är ute i samhället eller i naturen. Undervisningen kan bedrivas på ett smittsäkert sätt och klassen får träffas och umgås, nästan som vanligt.  

“Nu när jag har provat att arbeta med den här typen av lösning, kan jag inte förstå varför det inte redan är standard ute på skolorna. Den här tekniken kan användas i många olika sammanhang, även när det inte är pandemi. Ett exempel är när en klass är på studieresa. På det här sättet är det enkelt för läraren att undervisa i normalt röstläge när hela klassen är ute och går. Undervisning utomhus har stor potential, men det gäller att tänka till och att röra sig utanför sin invanda komfortzon.”

Några hinder på vägen

Det är naturligtvis inte problemfritt att undervisa på det här sättet. Ett problem som snabbt blev synligt, är att det finns väldigt få offentliga platser i Göteborg som är tillräckligt stora för en hel klass och som även har tak. Så är det säkert på de allra flesta håll i landet, menar Karin Berg. 

“Det här borde beslutsfattare, tjänstemän och medborgare fundera mer kring. Vad är egentligen viktigt att tänka på när offentliga miljöer planeras och byggs? Vad ska de kunna användas till? Vi har bara hittat två platser i centrala Göteborg som vi kan undervisa på. Den ena är utomhusteatern i Slottsskogen och den andra är resterna av Älvsborgs fästning, som ligger i området Röda Sten. Här får vi sitta i backen eller försöka hitta små skrevor, men det fungerar.” 

Ett annat problem är att läraren inte har tillgång till de hjälpmedel som är självklara i klassrummet. Det går till exempel inte att skriva på tavlan eller att visa en powerpoint. Därför blir det förstås inte riktigt samma sak som när undervisningen sker som vanligt, tillägger Karin Berg.

“Eleverna var så pass sugna på att träffas och att ha det ungefär som vanligt igen, att det ändå inte var några större problem att fånga deras uppmärksamhet. Dessutom är störningsmomenten betydligt fler när man kör videomöte än när man undervisar utomhus. Nätet kan gå ner, ett husdjur eller något yngre syskon kan komma in och störa, och så vidare. Det här är störningsmoment som läraren inte alls kan kontrollera. När undervisningen sker utomhus, ser läraren eleverna på samma sätt som i ett klassrum. Men det gäller att inte ha alltför stort kontrollbehov, och att kunna stå ute med lite lek de första par lektionerna. Så är det alltid när man inför ny teknik. Elever vill ju prova grejerna!” 

På väg mot en mer planerad användning 

Schillerska gymnasiet har köpt en hel klassuppsättning av det trådlösa guidesystemet, så undervisningen utomhus kommer att fortsätta även när pandemin är över. Under testperioden testades möjligheterna ganska fritt och oplanerat, men nu kan lärarna planera och designa undervisningen på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt, säger Karin Berg.

“När jag undervisar i religion brukar jag visa bilder från staden och resonera med eleverna om hur religionen är synlig i närområdet. Hur står det egentligen till med mångkulturen? Vilken religiös kultur är dominerande i staden? Varför står det vakter med metalldetektorer utanför synagogan? Genom att vi går runt i staden kan jag göra undervisningen mer levande, samtidigt som verkligheten framträder tydligare och kanske blir lättare att greppa och förstå.”