Med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen fattades det i mars beslut om genomföra dels en kartläggning av totalt 20 kommuners nuläge, utmaningar och behov gällande övergången till distansundervisning, dels sätta upp en resurssida dit lärare kan gå för att hämta inspiration och få stöd i hur man kan undervisa på distans. I denna rapport synliggörs Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi välkomnar Göteborgsregionen som partner till samarbetet Skola Hemma. Göteborgsregionen finns eftersom 13 kommuner har valt att jobba tillsammans. Göteborgsregionen driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, anordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I slutändan handlar det om att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. Göteborgsregionen har Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”