Covid-19 pandemins effekter på skolor i Västra Götaland

Med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen fattades det i mars beslut om genomföra dels en kartläggning av totalt 20 kommuners nuläge, utmaningar och behov gällande övergången till distansundervisning, dels sätta upp en resurssida dit lärare kan gå för att hämta inspiration och få stöd i hur man kan undervisa på distans. I denna rapport synliggörs både grund- och gymnasieskolans erfarenheter och utmaningar med effekterna av Covid-19.

Läs rapporten här.

För frågor, kontakta Kristoffer Hedram, projektledare, [email protected]