27 november arrangerade SPSM ett digitalt lunchseminarium om hur skolan fungerar för elever i behov av stöd under pandemin. Klarar landets skolor av att ge stöd och anpassningar till de elever som behöver det? Kan elever i behov av stöd och deras vårdnadshavare vara trygga i att eleverna får det de behöver från en skola Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Den 14 april arrangerade Specialpedagogiska skolmyndigheten webbinarium med tema “Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitider”. Nu är diskussionerna sammanfattade och filmer från de digitala träffarna finns tillgängliga här. Vad är bästa tipsen vid distansundervisning och vad är viktigast att tänka på för elever med funktionsnedsättningar nu under pandemin? Det är två av de Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Vi välkomnar Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som ny partner till Skola Hemma. Specialpedagogiska skolmyndigheten är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. För att bidra till att förskolor, skolor och vuxenutbildningar ger en utbildning som möter barns, ungas och vuxnas behov, oavsett funktionsförmåga, erbjuder de stöd i form av kunskap och kompetensutveckling över hela Sverige, ett stöd som Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Den 14 april arrangerar Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) två webbinarier för skolchefer inom kommunala och fristående skolor. SPSM arrangerar dessa webbinarier tillsammans med Skolverket, SKR samt Friskolornas riksförbund. Webbinarium för kommunala huvudmän: Ge eleverna stöd att klara skolan i pandemitiderTid: Tisdag den 14 april 2020, klockan 11.00–12.00.Plats: Anmäl dig till [email protected] senast 9 april. Länk för uppkoppling till Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu förstärker Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, sin frågetjänst Fråga en rådgivare med fler handläggare. Specialpedagoger ger råd och svarar på frågor från lärare och rektorer med ett specialpedagogiskt perspektiv när det gäller undervisning för barn i behov av stöd eller barn med funktionsnedsättning, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. SPSM publicerar dagligen nya frågor och svar om Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”