grön kvadratlogga skolverket

Skolverkets material tillgängligt på skolahemma.se

Nu samlar vi en del av Skolverkets material om fjärr- och distansundervisning på skolahemma.se. 

Här hittar du bland annat en webbkurs om fjärrundervisning som bland annat innehåller intervjuer och diskussioner med svenska och internationella forskare, experter och praktiker inom området. 

En matematiklärare på komvux berättar om hur hon arbetar med undervisning i matematik och programmering för vuxna. Alastair Creelman, expert i e-lärande på Linnéuniversitet, förklarar hur läraren kan skapa gruppgemenskap och variation och se till att alla elever syns och hörs. Genom att tänka och göra rätt, kan fjärr- och distansundervisning ge värdefulla bidrag till tysta elevers lärande. 

En lärare och en handledare samtalar om de grundläggande förutsättningarna för att fjärr- och distansundervisning ska fungera. Det måste finnas en stabil infrastruktur, både lärare och handledare behöver vara väl insatta i hur tekniken fungerar samt veta vilka pedagogiska förutsättningar som gäller. Ordningsregler och etikett får inte heller glömmas bort. Det gäller också att handledare och lärare resonerar sina respektive roller och hjälper varandra att genomföra undervisningen.

I två poddar resonerar forskare kring fjärr- och distansundervisningens möjligheter och förutsättningar i undervisningen i moderna språk. Här lyfts särskilt fram vad man behöver tänka på för att allt ska fungera, och hur det är möjligt att skapa en social närvaro även när undervisningen medieras via skärm och mikrofon. Det ges också förslag på olika konkreta klassrumsaktiviteter och vad man som lärare kan behöva tänka på när en aktivitet ska genomföras via sociala medier.

Du kan nå materialet här, eller genom menyn på sidan.