Vad har vi lärt och vad behöver vi veta – Forskarsamtal under Skola Hemma konferens

Forskarsamtal kring undervisning under Coronakrisen. Vad har vi lärt och vad behöver vi veta? Att ge forskningsbaserat stöd till skolor under pågående kris.

Samtal med Jonas Linderoth, Professor pedagogik, Göteborgs universitet, Åke Grönlund, Professor Informatik, Örebro universitet och Annika Agélii Genlott, Utredare, SKR, projektansvarig nationell handlingsplanen för skolans digitalisering, doktorand informatik, Örebro Universitet.

Annika Agélii Genlott, Utredare, SKR, projektansvarig nationell handlingsplanen för skolans digitalisering, doktorand informatik, Örebro Universitet, Jonas Linderoth, Professor pedagogik, Göteborgs universitet och Åke Grönlund, Professor Informatik, Örebro universitet .

Konferensen “Skola Hemma – Vad tar vi med oss framåt?” arrangerades av RISE och Utbildningsradion och ägde rum den 7 maj 2020 på distans med några gäster i konferenssalen på Ingenjörsvetenskapsakademien.

Konferensen i sin helhet går att se här.