Just nu får många elever undervisning på distans för att minska smittspridningen av coronaviruset. Av denna anledning har Skolverket satt samman stöd för hur man kan organisera för undervisning på distans. De som undervisar får stöd kring digitala arbetssätt och verktyg. Allt material finns tillgängligt här.

Skolverket har nyligen uppdaterat sin sida med en stor mängd information och stöd kopplat både till organisation och undervisning, men också genom inspirerande artiklar, bland annat i korta intervjuer med rektorer om hur de hanterat pandemin. Materialet hittar du på Skolverkets hemsida.

Nu samlar vi en del av Skolverkets material om fjärr- och distansundervisning på skolahemma.se.  Här hittar du bland annat en webbkurs om fjärrundervisning som bland annat innehåller intervjuer och diskussioner med svenska och internationella forskare, experter och praktiker inom området.  En matematiklärare på komvux berättar om hur hon arbetar med undervisning i matematik och programmering Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”