I förra veckan arrangerade SKR, Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och DIGG Innovationsveckan – en både lokal och nationell satsning på att skapa ett mer innovativt offentligt Sverige. I onsdags arrangerade Ifous ett webbinarium inom ramen för Innovationsveckan, där man presenterade resultat och erfarenheter från det pågående FoU-projektet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.  Det behövs Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

I slutet av mars berättade två lärare på Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, om hur de förberedde sig inför en eventuell övergång till distansundervisning. Två månader senare delade två gymnasielärare, på Rudbeck i Sollentuna respektive Lerums gymnasieskola, sina erfarenheter av att undervisa sina elever över nätet. Hur ser de på vårens upplevelser idag? Vilka Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

No one knows what the corona pandemic will look like when the next school year starts. What do preschools, schools, and adult education need to consider? How can they prepare? Developing possible scenarios is necessary when planning for an uncertain future. To help decision-makers with the planning, the Swedish initiative Skola Hemma (School at Home), Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

SkolaHemma.se, (transl. “School at home”) is a collaborative support site run by several public sector authorities, research institutes, academic researchers, private education technology suppliers and school administrative organizations. The collaboration, set up with rapid deployment in March 2020 as a reponse to Covid-19 and supports formal authorities from a people-in-the-field perspective. Support documentation, guides and Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Nu finns nytt material från Skola Hemma och RISE tillgängligt för att stötta i scenarioplanering inför läsåret 2020-2021. Den 17e maj meddelar Folkhälsomyndigheten att rekommendationen om distansundervisning för gymnasiet från och med den 15e juni tas bort, för kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och högre utbildning kvarstår dock rekommendationen om distansundervisning. Beskedet skall dock inte tolkas som Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”