Vanliga brev,  sms, mail och en chattapp fungerar som hjälpmedel när sfi måste bedrivas på distans för att minska spridningen av coronaviruset. Erika Blomberg, som sedan flera år tillbaka arbetar med sfi studieväg 1 på Vuxnas lärande i Karlskoga kommun, summerar hur det har gått så här långt.  Det finns många sätt att hantera logistiken Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distans- och fjärrundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan. Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag från och med den 30 mars den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen. – Edtechtempen visar att digital undervisning i stor Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

Efter att regeringen 17 mars rekommenderade att gymnasieskolor och högre utbildningar skulle stänga sina lokaler, har fjärr- och distansundervisning kommit igång över hela landet. Vad innebär det om även för- och grundskolan behöver stänga sina lokaler för eleverna? Hur kommer verksamheten att se ut då? På Hertingsskolan, en F-5-skola i Falkenbergs kommun, har skolledning och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”

När allt fler skolor nu går över till att bedriva undervisning på distans sker en enorm ökning av användningen av digitala verktyg. Leverantörerna har stärkt kapacitet, såväl gällande support och stöd, men också för tekniken. Men det finns en del man kan göra för att minska belastningen. Branschorganisationen Swedish Edtech Industry har sammanställt råd och Läs mer “https://skolahemma.se/wp-content/themes/gridd”